Bodynamic

 

Bodynamic Systemet er pædagogisk kropsorienteret psykoterapi, der sammensmelter forståelsen af kroppen,

med viden om psyko-motorik og psykologisk teori om jeg-udvikling.

Man kan f. eks. arbejde med følgende jeg-funktioner: tilknytning, holdning/positionering, centrering

afgrænsning, virkelighedsopfattelse, balance, kognitive færdigheder, energiopbygning, personlig fremtræden,

kontaktfærdigheder og kønsfærdigheder.

 

Fokus er at fremkalde og opbygge personlige ressourcer - ud fra reel indre styrke og åbenhed.

Der arbejdes med de mønstre, som hindrer personen i at udfolde sig fuldt og helt, samtidig med at personen

hjælpes til at etablere nye og mere hensigtsmæssige handlemåder.

 

Det unikke ved Bodynamic Analyse er, at systemets psykologiske teorier tager udgangspunkt i kroppens

mange forskellige muskler, som er kategoriseret ud fra, hvilke udviklingsstadie de integreres i.

Integration betyder i denne forbindelse, at barnet opnår kontrol over musklen og samtidig indlærer de psykologiske og sociale funktioner, som er knyttet til brugen af musklen.

Således kan man arbejde med det psykologiske "materiale" i musklerne, alt efter om impulsen i musklen er

opgivet (underspændt) eller kontrolleret/tilbageholdt (opspændt) - hvilket svarer til 2 forsvarsstrategier,

som Bodynamic arbejder med.

Musklen kan selvfølgelig også have opnået/integreret en neutral impuls - og hvis ikke - er det, det man arbejder

hen imod. På denne måde vækkes den historie, som kan være fastholdt i musklen, hvilket giver mulighed for at

skabe en ny historie, næret af den terapeutiske relation.

 

Læs evt. mere om Bodynamic på: www.bodynamic.dk

 

 

Krops- & Psykoterapi

        Udviklings-temaer

        Arbejdsform

        Bodynamic

        NADA-Øre-akupunktur

        Praktisk Info

 

 

 

 

 

 

Mind your body