Værdier & etik

 

Jeg møder dig med rummelighed, nærvær og med respekt for dine grænser, så der er mulighed for

at skabe et fundament og en atmosfære baseret på tryghed og tillid, hvorfra jeg kan støtte dig i din

udvikling.

 

Tavshedspligt er en selvfølge og jeg videregiver derfor ikke informationer om dig.

Dog får jeg faglig supervision, hvor det kan omhandle din terapi, men selvfølgelig i anonymiseret form.

 

Jeg holder mig faglig ajour gennem faglige kurser/uddannelse, faglitteratur, supervision, forskellige

netværksgrupper og egenterapi.

 

Om BodySource

        Personlig profil

        Målgruppe

        Værdier & etik

 

 

 

 

 

Mind your body