Krops- & Psykoterapi

 

Hvad er krops- & psykoterapi?

 

Terapien er en kombination af samtale og kropsarbejde med et kognitivt præg, hvilket vil sige, at du via

samtale får intellektuel forståelse for dine problematikker – og via kropsarbejde får en kropslig erkendelse

ved at træne sansning af din krop og tolkning af kroppens signaler. At sætte ord på det, du sanser, mærker,

føler og oplever, er ligeledes et vigtigt element, idet der bygges bro mellem krop og forståelse, og din

”selvfølelse” styrkes. Endvidere lærer du at bruge din krop, så den støtter dig i at føle dig mere hel og

”hjemme” i dig selv – ligesom kroppen og psyken lærer at samarbejde i forhold til at udvikle dine

handlefærdigheder, så du bliver bedre til at tackle forskellige situationer i din hverdag. Læs mere om

indholdet og arbejdsformen i krops- og psykoterapi.

 

Idet krop, sjæl, følelser og tanker er forbundet, er det vigtigt at tage udgangspunkt i det hele menneske for at

skabe balance og udvikling.  Når du har kroppen med i personlig udvikling – lærer, træner og integrerer du nye

færdigheder bedre. Erfaring viser nemlig, at kombinationen af kognitivt og kropsligt arbejde er afgørende for

at opnå vedvarende ændringer – idet både psyken og kroppen opnår forståelse på hver sin måde – og

samtidig lærer at samarbejde. Dermed er der størst mulighed for at integrere det, der arbejdes med, i

hverdagen.

 

Jeg arbejder ud fra Bodynamic metoden, som er en pædagogisk kropsrelateret psykoterapiform. Det unikke

ved Bodynamic er, at forståelsen af kroppen kobles til viden om psyko-motorik og psykologisk teori om jeg-

udvikling. Fokus er at fremkalde og udvikle den enkeltes ressourcer og færdigheder – samt at danne nye

brugbare ” spor”. Læs mere om Bodynamic.

 

 

 Formål med krops- & psykoterapi

 

   •  At udvikle personlige ressourcer og handlefærdigheder til at tackle forskellige

        situationer i dit liv.

   •  At bearbejde og mestre tidligere oplevelser, som fortsat påvirker og hæmmer

        dit nutidige liv.

   •  At blive mere af dig selv – at kende, acceptere, stå ved, udtrykke og leve hele

        dig – at hvile i dig selv.

   •  At skabe et stærkere personligt fundament i dig selv.

   •  At skabe balance i dig selv og dit liv.

   •  At finde livs-mening – livsmod – livsglæde.

   • At komme til at leve i overensstemmelse med dit hjerte og indre værdier –

       at leve det liv du ønsker.

 

 Se hvad du ellers kan arbejde med i krops- og psykoterapi.

 

 

 

til top

   
 

Krops- & Psykoterapi

        Udviklings-temaer

        Arbejdsform

        Bodynamic

        NADA-Øre-akupunktur

        Praktisk Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body