Om BodySource

BodySource betyder "kroppens kilde" og "udspring i kroppen" - og er udtryk for min måde at arbejde på -

nemlig at tage udgangspunkt i kroppens væld af informationer og nyttige ressourcer.

 

Så jeg støtter og guider dig i at komme i kontakt med din egen krops kilde af indre ressourcer - det vil f.eks.

sige at mærke, lytte til og respektere kroppens naturlige signaler og impulser. Samtidig lærer du at bruge

din krop og musklernes intelligens, så dit udtryk og dine handlinger understøttes konstruktivt.

 

På denne måde skabes grobund for en overensstemmelse mellem din krop og psyke, hvorfra dit potentiale

kan udvikles - ud fra en reel – autentisk – indre styrke og åbenhed.

 

Mit slogan Mind your body understøtter BodySource´s budskab, idet ”mind your body” blandt andet

betyder "vær opmærksom på din krop"!

 

Så det er en venlig påmindelse om: at huske kroppen, at være nærværende i sin krop, at lægge mærke til sin

krop og kroppens budskaber, at lære kroppen at kende – at få et forhold – en relation til sin krop, at holde af

sin krop, at tage sig af sin krop, passe på den og nære den med det, den har brug for samt at blive opmærksom

på og at bruge kroppens ressourcer.

 

Mission

 

BodySource og Mind your body er samtidig udtryk for missionen med mit arbejde, idet jeg ønsker at:

- Formidle - viden om kroppens ressourcer.

- Inspirere - andre til selv at blive opmærksom på, hvilken kilde af ressourcer deres krop rummer.

- Guide - klienten/kursisten i hvordan de kan bruge kroppens ressourcer – til at lære sig selv bedre at kende

   og til at udvikle deres personlige jeg-færdigheder.

- Støtte - klienten/kursisten i at skabe et solidt kropsligt – og dermed også personligt –  fundament, hvorfra de

   oplever integritet – dvs. står ved sig selv, som dem de er - og lever/udtrykker sig i overensstemmelse med

   deres indre kraft, hjerte og sandhed.

 

 

til top

 

Om BodySource

        Personlig profil

        Målgruppe

        Værdier & etik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body