Personlig profil

 

Jeg ejer firmaet BodySource, hvor jeg  tilbyder individuel krops- og psykoterapi, traumeterapi, stresscoaching, mindfulnes - samt undervisning og foredrag med fokus på brug af kroppens forskellige ressourcer og personlig udvikling (eks. mindfulness, yoga, stressmestring m.v.).

 

Desuden underviser jeg i yoga i et fitnesscenter og på nogle private virksomheder.

 

Jeg har en bred erhvervserfaring, og har prøvet lidt af hvert - blandt andet 8 års erfaring inden for

arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomhedskontakt, jobformidling, vejledning og jobafklaring.

 

Personlig udvikling har fra helt ung af haft min store interesse, og jeg har derfor fundet det naturligt – og

haft et indre drive til – at arbejde med min egen selvudvikling inden for forskellige retninger, via individuel

terapi og vejledning, gruppeforløb og kurser gennem 26 år.

 

Jeg deltager fortsat/løbende i forskellige kurser, efteruddannelse, seminarer m.v. for at holde mig ajour

fagligt som personligt. På samme måde finder jeg det vigtigt at fortsætte egen udviklingsproces via terapi,

vejledning, coaching m.v. Ligeledes får jeg regelmæssigt faglig supervision af erfaren Bodynamic Analytiker (v/Ellen Ollars) og deltager endvidere i supervisionsgruppe omkring traumebearbejdning (v/Merete Brantbjerg).

 

Af natur er jeg engageret, imødekommende og møder andre hvor de er, og er på den måde trygheds- og tillidsskabende.

 

Bevægelse, motion, yoga og dans er en vigtig del af min hverdag og er med til at give mig en god jordfor-

bindelse, kropsfornemmelse, overskud, glæde og livsenergi. Naturen har en stor plads i mit hjerte og er et

sted, hvor jeg finder, både fred, blødhed og styrke. Kreativitet giver mig livsglæde og bringer legen og det

intuitive frem i mig. Meditation bringer mig i god kontakt med mig selv og mit indre, gør mig nærværende,

og giver mig indre ro og overblik.

 

Uddannelser:

-   Certificeret Yogalærer, 200 timers uddannelse v/Hamsa Yoga Studio

-     Bodynamic krops- & psykoterapeut, 4-årig uddannelse v/Bodynamic International

-   Skandinavisk efteruddannelse i Traumeterapi I + II v/MOAIKU, Merete Holm Brantbjerg

-   Efteruddannelse i Traumeterapi v/MOAIKU, Merete Holm Brantbjerg

-   Mindfulness Instruktør v/Emil og Jane Noll

-   Certificeret stresscoach v/Forebyg stress, Bjarne Toftegård

-   NADA-akupunktør, NADA-Danmark v/Lars og Mette Wiinblad

-   Modulet ”Vejledning og vejleder”, Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen v/CVU Sjælland

-    3-årig Samtale- & åndedrætsterapeutisk træning v/Binnie Ann Dansby

-     Voksenpædagogik/formidling/projektorganisering, 5 måneder v/AOF Storkøbenhavn

-     Merkonom i personaleadministration v/Niels Brock

-     Køkkenleder fra Ankerhus Skolen i Sorø

 

Kurser (punktet er under ajourføring, her findes kun de nyeste):

-   Skam - Psykisk sygdoms indre kilde v/chefpsykolog Lars J. Sørensen

-   Bindevævsøvelser, "En port til ny kropsbevidsthed" (forløb) v/Jeanne Jensen

-   Continuum Movement, "Kroppens oprindelse" v/Jeanne Jensen

-   Praktisk psyko-neuro-endokrinologi v/Arvin Larsen

-   Cer. Soul Body Fusion ® Practitioner v/Jonette Crowley

-   Jichu Gong i Biyunmetoden/Medicinsk Qi Gong (trin 1) v/Lis Nielsen

-   Indre frigørelse 1/Healing af dit indre barn v/Oasen, Kasha Hansen

-   The Psoas Muscle Intensive v/Liz Koch

 

Desuden har jeg taget flere kurser hos MOAIKU v/Merete Holm Brantbjerg: "Traumer og tilknytning", "Skjulte livsvalg - fokus på teenagefasen i psykoterapeutisk proces", "Musklernes intelligens, Mestring og resonans", ”Traumer, tryghed og grænser”, ”Lyst og målretning”, ”Stress-mestring”, "Dansen mellem værdighed og samhørighed", ”Hvad stiller vi op med følelserne” og ”Tag vare på dig selv i din professionelle rolle”.

 

 

 

 

 

 til top                                                                                            Susanne Majgaard Laugesen

 

Om BodySource

        Personlig profil

        Målgruppe

        Værdier & etik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body