Personlig udvikling

 

Trin på vejen til personlig udvikling

 

1.  Motivation: Nysgerrighed i forhold til at lære sig selv at kende på et dybere plan. Behov for, lyst til, ønske om

     og/eller vilje til personlig udvikling.

 

2.  Øget selvindsigt: Bevidstgørelse i forhold til følelser, tanker, holdninger, overbevisninger, livsmønstre,

     ressourcer, styrker, begrænsninger, værdier, ønsker, behov, lyst og vilje m.v.

 

3.  Forståelse for årsag/sammenhæng: At opnå forståelse for hvorfor man reagerer, som man gør - kan gøre

     det nemmere at ændre mønstrene.

 

4.  Accept og selverkendelse: Når man står ved og accepterer sig selv, sine mønstre og det som er sket tidligere

     -slipper man kampen, og giver dermed ro, plads og rum til tilgivelse, samt energi til at tage udgangspunkt i

     nuet til at ændre det, som der skal til for, man bliver glad og tilfreds med sit liv.

 

5.  Forløsning og healing: Forløsning og healing af følelser, oplevelser, traumer m.v. kan foregå på alle

     niveauerne. Når man får øget selvindsigt og kontakt til sig selv, kommer man ofte i kontakt med undertrykte

     følelser og oplevelser, som der er brug for at mærke, erkende og give udtryk for. Sommetider er denne

     form for forløsning nok for at komme videre. Men tit er forløsning ikke nok, for at opnå det liv man ønsker.

    Her er det nødvendigt at lære nye færdigheder. Og forløsning og healing kan også komme i forbindelse med

     indlæring, træning og integration af nye færdigheder.

 

6.  Indlæring: Det er ofte nødvendig at lære nye færdigheder, så man bliver bedre til at tackle sig selv, forskellige

     situationer og sit liv

 

7.  Træning: At lære nye færdigheder tager som regel tid, og kræver regelmæssig/daglig træning for at integrere

     nye færdigheder.

 

8.  Integration: På et tidspunkt bliver de nye færdigheder så integreret, så de erstatter de tidligere reaktions-

     mønstre, og dermed bliver de nye færdigheder i stedet automatiseret og en naturlig ressource i hverdagen.

 

Personlig udvikling er en proces , som hele tiden foregår på forskellige niveauer. Sommetider går man 4 skridt

frem og pludselig 3 tilbage, og stå så stille en stund – inden at man igen bevæger sig frem ad. Dette er en

naturlig  proces med en vekslen mellem ny indlæring, træning, integration og udvikling. Ind i mellem oplever

man, at man knokler rundt i de samme mønstrer og problematikker, selvom man troede, at man var kommet

videre. Men ofte er det forskellige aspekter af det samme mønster, at man bearbejder og udvikler i små portioner.

Eller man får større udfordringer indenfor den samme problematik, således at man bliver bedre og bedre til at

tackle problemerne. Så se personlig udvikling som en spiral, der kører rundt og rundt, men hele tiden på et nyt

niveau, efterhånden som man bevæger sig længere op eller ned i spiralen!

 

 

til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body