Styrk dit personlige fundament  1-2-3

Lad din krop støtte dig!

 

Ved at lære at lytte til din krops signaler + at lære at bruge kroppens ressourcer - styrker du dit personlige

fundament i din hverdag. Og på den måde vil du opleve øget livskvalitet.

Oplev selv hvordan på workshoppene!

 

Der kan være forskellige grunde til at deltage i workshoppene.  Måske du kan nikke genkendende til neden-

stående eksempler eller måske ønsker du inspiration til, hvordan du kan bruge kroppens ressourcer?

 

- Har du svært ved at mærke din krop og kroppens signaler? Så har du muligvis også problemer med at

   mærke,

   hvad du har brug for ... lyst til ... og hvad du vil være med til?

 

- Oplever du sommetider, at du mister din kraft og personlige autoritet i forskellige situationer eller i samspil

   med bestemte mennesker?

 

- Er du stresset og påvirker det dig fysisk/psykisk med f.eks. humørsvingninger, depression, søvnløshed,

   træthed, hovedpine, muskelspændinger m.v.?

 

På workshoppene vil du lære forskellige øvelser, som du selv kan bruge som redskaber i din hverdag - og som

støtte i konkrete situationer, hvor du har brug for det.

 

Indhold:

- Oplæg om kropsbevidsthed, jordforbindelse og centrering.

- Øvelser i at lytte til kroppens signaler.

- Øvelser som bl.a. styrker din centrering, jordforbindelse og afgrænsning.

- Der vil indgå individuelle øvelser, såvel som øvelser med en eller flere kursister.

 

Udbytte: Øvelserne vil øge dine evner til bl.a.:

- Styrke din kropsbevidsthed.

- Tage bedre vare på dig selv - psykisk som fysisk.

- Hvile i dig selv og opleve "selvfølelse", som er grundlag for selvværd.

- Skabe og holde "dit eget personlige rum", og dermed sige til og fra - samt sætte grænser.

 

Workshops 1-2-3:

Ovennævnte indhold vil være gennemgående tema og fokus på både ”Styrk dit personlige fundament 1-2-3".

Forskellen er, at du først får noget basal viden og lærer nogle grundlæggende øvelser, som kan du kan bruge

i din hverdag – og så du har mulighed for at opbygge et godt fundament for at tage workshop 2 og 3.

Det vil sige, at øvelserne på workshop 2 og 3 tager udgangspunkt i, at du har lært nogle grundlæggende

færdigheder/øvelser og at intensiteten/udfordringen i øvelserne stille og roligt øges.

Eksempel: først lærer du at skabe kontakt til din jordforbindelse og dit centreringspunkt i kroppen –

og senere lærer du dynamiske øvelser, som udfordrer din jordforbindelse og centrering mere og hvor det er

nødvendigt at bruge det, du tidligere har lært.

Eksempel: først lærer du individuelt nogle basale afgrænsningsfærdigheder – og senere lærer du nogle

afgrænsningsøvelser sammen med en eller flere andre kursister, hvor det igen er vigtigt, at du bruger

de basale færdigheder, du allerede har lært tidligere.

 

Så på den måde udvikler og øger du hele tiden dine færdigheder i jordforbindelse, centrering og afgrænsning –

og styrker således dit personlige fundament

 

Workshop 1 - 2- 3 er dog ikke et sammenhængende kursusforløb med krav om at tage alle 3 workshops.

Det vil selvfølgelig give et bedre udbytte. For at skabe et fælles kendt udgangspunkt  for workshop 2-3 er

det dog obligatorisk at have gennemgået forudgående workshops.

Derfor udbydes løbende workshop 1-2-3.

 

Workshop 1 - "Lad din krop støtte dig": Oplæg om kropsbevidsthed, jordforbindelse, centrering, afgrænsning og dertil grundlæggende kropslige øvelser ift. jordforbindelse, centrering og afgrænsning. Denne workshop kan tages som en selvstændig og enkeltstående workshop med godt udbytte.

 

Workshop 2 - " Bevar din (handle-)kraft og personlige autoritet": Oplæg om holdning & positionering, samt grænsedannelse. Lidt repetition af tidligere øvelser samt nye kropslige ressourceopbyggende øvelser i forhold til dagens emner. Intensiteten og udfordringerne i forhold til øvelserne øges.

 

Workshop 3 - anerkend din egen indre rytme og tag konstruktive valg": Hvordan bliver du bedre til at anerkende din egen "indre rytme"? Hvilken betydning har det i din hverdag at lære at skelne mellem at have behov/brug for noget; at have lyst til noget og at ville noget? Og hvordan kan det hjælpe dig til at tage mere bevidste og konstruktive valg. Oplæg og nye ressourceopbyggende øvelser i forhold til dagens emner. 

 

Info:

· Pris (januar 2009): kr.700 (incl. the/kaffe, frugt)

· Tidspunkt: kl. 9:30 – 17:00

· Se datoer i kalenderen.

· Foregår centralt i Roskilde (med mindre det er en ”bestilt” workshop og andet er aftalt)

 

Tilmelding og yderligere info:

Susanne Laugesen tlf. 22 32 55 01 eller info@bodysource.dk (oplys: navn, telefonnummer, email og adresse).

Efter tilmelding sendes yderligere information om betaling, undervisningssted m.v.

 

Bestil ”Styrk dit personlige fundament  1-2-3 til en bestemt gruppe:

Det er også muligt at bestille ”Styrk dit personlige fundament 1 -2-3 til foreninger, arbejdspladser,

uddannelsesinstitutioner, private grupper el.lign. Eller at tilpasse workshoppen til netop din ”gruppe”.

Kontakt mig og lad os tage en snak om jeres behov!

 

 

til top

 

Workshops

        Styrk dit personlige

        fundament 1-2-3

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body