Udviklings-temaer

 

Hvad kan du f.eks. arbejde med i terapi?

 

Der kan være forskellige grunde til, at man vælger at gå i terapi. Nogle har brug for støtte til aktuelle

kriser/problematikker – og andre fordi de oplever, at de støder ind i de samme temaer/problematikker gang

på gang, som de nu ønsker at arbejde med, så de lærer at rumme og tackle det konstruktivt og på den måde

udvikler de sig.

Her kan du se nogle forslag til, hvad man f.eks. kan arbejde med i terapi. Tag det dog som inspiration – for

måske har du selv en helt anden grund til at søge en terapeut! Hvis det er tilfældet, så kontakt mig og lad os

tage en snak, om det er noget, jeg kan hjælpe dig med.

 

•  Du ønsker at blive bedre til at mærke, rumme, tackle og/eller udtrykke dine følelser.

•  Du har brug for at blive bedre til at tage vare på dig selv – fysisk som psykisk.

•  Du har stress og/eller ønsker at forebygge og håndtere stress.

•  Du ønsker at øge din kropsbevidsthed og blive bedre til at lytte til din krops signaler.

•  Du har brug for afklaring i forhold til et område i dit liv (eks. livsværdier, behov, tanker, følelser, arbejdssituation,

     relationer).

•  Du er i en livskrise/omstilling i dit liv (eks. sygdom, ulykke, stress, sorg, tab, dødsfald, skilsmisse, afskedigelse, flytning,

     livsvalg).

•  Du har problemer med dine relationer og/eller samspil med andre mennesker.

•  Du mister hurtigt din energi – og har brug for at lære at bevare og opbygge din energi.

•  Du ønsker at øge din ”selvfølelse”, dit selvværd – at holde af dig selv og stå ved dig selv, som den du er.

•  Du ønsker at udvikle dig personligt og få adgang til flere af dine ressourcer.

•  Du ønsker at lære dig selv og dine livsmønstre bedre at kende - med mulighed for at ændre det, som hindrer

     dig i at leve det liv du ønsker.

•  Du oplever (dele af) dit liv som utilfredsstillende og ønsker at skabe ændringer for at øge din livskvalitet.

•  Du ønsker at styrke dit personlige fundament i din hverdag – privat som arbejdsmæssigt.

•  Du ønsker at mærke, rumme, stå ved og udtrykke din kraft – og blive autoriteten i dit eget liv.

•  Du er bange for at blive svigtet, afvist og/eller forladt.

•  Du har brug for at blive bedre til at tackle konflikter.

•  Du føler dig modløs, trist, tom inden i, er depressiv, mangler livsglæde og livslyst.

•  Du ønsker at være mere nærværende – i forhold til dig selv – og/eller i forhold til andre.

•  Du mister sommetider din kraft og personlige autoritet i forskellige situationer og/eller i samspil med

    bestemte mennesker.

•  Du ønsker at opnå en balance mellem din værdighed og din samhørighed med andre.

•  Du har brug for at skabe balance mellem din(e): væren, behov, lyst, vilje, drømme, normer og præstation.

•  Du kan ikke mærke, hvad der er rigtigt for dig – og har dermed også svært ved at tage stilling, vælge og

     handle.

•  Du føler dig ensom – også selvom du måske har et godt netværk.

•  Du ønsker at bearbejde nervøsitet, usikkerhed og/eller angst.

•  Du ønsker at blive bedre til at tage ansvar for, det som er dit – og adskille dig fra det, som er andres ansvar.

 Du oplever forskellige fysiske reaktioner/symptomer – som kan være et udtryk for noget følelsesmæssigt.

•  Du har problemer med grænsesætning – og ønsker at skabe mere rum til dig selv.

•  Du ønsker at kunne sige til og fra på en konstruktiv måde.

•  Du ønsker et større flow og sammenhæng mellem din krop/følelser og dit hoved/tanker.

•  Du ønsker at opleve mere livsglæde og energi.

•  Du er bange for at knytte dig til andre – og har svært ved at give/modtage kærlighed samt støtte og

     opbakning.

•  Du har tendens til at miste jordforbindelsen og realitetssansen.

•  Du har brug for støtte til at forstå, rumme og grounde ekstra-sensoriske og/eller spirituelle oplevelser.

 

 

til top

 

Krops- & Psykoterapi

        Udviklings-temaer

        Arbejdsform

        Bodynamic

        NADA-Øre-akupunktur

        Praktisk Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body