Virksomheder

 

Wellness er oppe i tiden og danskerne har virkelig taget begrebet til sig og oplever det velvære som f.eks.

forskellige fysiske behandlinger giver, hvor det handler om at tage imod og nye det.

Så det er et stort skridt på vejen til bedre velvære.

 

Det næste skridt på vejen til velvære kan være en form for "indre wellness"! Det vil sige at vende opmærk-

somheden indad og kigge på - og ændre - de indre forhold, som måske forhindrer en i at opnå et fuldt

velvære fysisk som psykisk samt privat som arbejdsmæssigt. Så der er tale om et velvære, som man selv er

med til at skabe og tage hånd om - som på den måde kan blive mere vedvarende og strække sig ud over

f.eks. en dejlig massage.

 

Jeg tilbyder denne form for "indre wellness" til medarbejdere i private og offentlige virksomheder og

institutioner. Det kan foregå som individuelle sessioner og /eller som kurser og er ressourceopbyggende

kognitivt og kropsligt arbejde, hvor mit ønske er at give medarbejderne mulighed for:

 

- At forbedre deres kropsbevidsthed -sansning, -holdning.

- At udvide deres evne til at lytte til deres krop, dens signaler og viden om hvad der er bedst.

- At udvikle deres "jeg-færdigheder" via øvelser, hvor de lærer at bruge kroppens muskler bevidst,

  således at musklerne understøtter den enkelte medarbejders udtryk og handlinger.

- At arbejde med eventuelle mønstre, som forhindrer den enkelte i at bruge sit fulde potentiale, samtidig

  med at man udvikler nye og mere hensigtsmæssige handlemåder

 

Udbyttet af det kropslige og kognitive arbejde, vil bl.a. resultere i at medarbejderne bliver bedre til at

tage vare på sig selv  - fysisk som psykisk. Hvilket er yderst relevant i en tid, hvor f.eks. stress accelererer

og påvirker manges arbejdsevne og livskvalitet - og det kan på den måde være med til at forebygge syge-

fravær. Ligeledes kan det personlige arbejde med sine eventuelle begrænsede mønstre, samt udviklingen

af medarbejdernes "jeg-færdigheder" gavne samarbejdet og kommunikationen i virksomheden.

 

Ring og få flere informationer om mit arbejde og / eller aftal tid for et uforpligtende møde, hvor

jeg kan fortælle mere om, hvad jeg kan tilbyde jer.

 

 

til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body